دستگاه اندازه‌گیری فشار‌‌خون

دستگاه اندازه‌گیری فشار‌‌خون غیرتهاجمی سیستمی است، که می‌تواند با استفاده از سیگنال‌های حیاتی مانند ECG (حاصل فعالیت گره سینوسی قلب است) که از سطح پوست بیمار دریافت می‌گردد و سیگنال PPG (که حاصل از تغییرات سرعت خون در سیستم شریانی بدن است)،با ثبت و تجزیه و تحلیل این سیگنال‌ها مقدار فشار‌خون سیستولیک و دیاستولیک بیمار را محاسبه نماید. در حقیقت دستگاه یک سیستم مانیتورینگ علائم حیاتی قابل حمل و قابل نمایش برروی دستگاه های اندرویدی است، که قابلیت اندازه گیری فشارخون را نیز دارا می‌باشد. همچنین این سیستم می‌تواند هر ثانیه میزان فشارخون بیمار را برای کاربر نمایش دهد.