دستگاه ارتباطات داخل کابین

سیستم کنترلی و ارتباطی ICS ، ارتباط صوتی بین خلبان و خدمه پرواز در شرایط محیط نویز دار را برقرار می کند. همچنین این دستگاه دارای سوئیچی است که به اپراتور این امکان را میدهد تا نحوه ارسال و دریافت صدا را انتخاب و کنترل کند.