دستگاه احیای ماژیک وایت بورد

دستگاهی در حال ساخت می باشد که توسط آن و با استفاده از مفهوم قانون نیروی گریز از مرکز، می توان بخشی از جوهر ماژیک های بلااستفاده را احیا کرد و به این طریق عمر ماژیک را حداقل 40-30 درصد ارتقا داد.