دستگاه اتوماتیک پوست کنی و برشته کنی نخود

دستگاه اتوماتیک پوست کنی وبرشته کنی نخود برای تولید نخودچی با بازدهی بالا، وابستگی بسیار پایین به مهارت کاربر و موثر در پیشگیری از مشکلات تنفسی و ریوی کاربران