دستگاه آنالیز حرارتی

با استفاده مناسب از این ترمومتر، می¬توان از توزیع دمایی متغیر و نامناسب، زیادگرم شدن سیستم¬ها و صرف هزینه¬های اضافه در صنعت جلوگیری کرد. از این دستگاه به عنوان ثبات بدون کاغذ، و بدون نیاز به اتصال به رایانه، نیز می¬توان استفاده کرد.