دستگاه آب‌شیرین کن هیبریدی، اسمز معکوس و مستقیم

در این پروژه به تحقیق و توسعه یک سیستم هیبریدی آب‌شیرین کن به روش‌های RO و SO پرداخته‌شده‌است. هدف اصلی از این تحقیق، بومی سازی فناوری‌های یادشده و تحقیق در خصوص ویژگی‌های روش FO در مقایسه با RO و راهکارهای افزایش راندمان عملکرد سیستم و همچنین کاهش مصرف انرژی جهت شیرین سازی آب‌های شور می‌باشد