دستکش هوشمند حرارتی باکنترل نبض

دستکش هوشمند الکترونیک حرارتی مورد استفاده کوه نوردان نیرو های حلال احمر و تمامی کسانی که در مناطق سرد سیر و کوهستانی هستند با قابلیت تامین گرمای مورد نیاز دردما های منفی داری نمایشگر اندروید برای نمایش میزان دمای داخل و خارج دستکش اکسیژن نمایش نقشه ،جی پی اس ماهواره ای کنترول علاعم حیاتی بدن و انتقال ان به سامانه ای در واقع یک تلفن همراه برروی دستکش این سیستم برای اولین بار در کشور در سال ۱۳۹۴طراحی و ساخته شده و با ان هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی شرکت کرده نمونه های خارجی برخی از قابلیت ها و فناوری این سیستم راندارند