دستکش های ایمنی کامپوزیتی

طراحی و تولید انواع دستکش های ایمنی کامپوزیتی از مواد پلیمری و الیاف ساده و پیشرفته