دستکش ایمنی آبگریز نانو

این شرکت تولید کننده انواع دستکش های صنعتی می باشد مانند دستکش ضد اسید و ضد برش و ….. در دستکش کار قسمتی از جنس منسوج می باشد که آب را جذب می کند و در هنگام کار موجب اشکال برای فرد و همچنین خرابی دستکش می شود. برای رفع این مشکل با استفاده از فناوری نانو(سوسپانسیون تولیدی با دانش فنی این شرکت) و به روش اسپری اتوماتیک(دستگاه طراحی شده توسط این شرکت) مواد نانو متری سطح این دستکش ضد آب شده است.