دزدگیر هوشمند ماشین

این محصول با باز شدن درب ماشین به وسیله دزد ویا شکسته شدن شیشه ماشین و یا باز شدن کاپوت ماشین (سرقت باتری )و همچنین باز کردن لاستیک ماشین توسط دزد به صورت زنگ به گوشی همراه صاحب ماشین اطلاع میدهد و در صورت رخ دادن هر یک از این اتفاقات با قطع پمپ بنزین ماشین و سنسور map مانع از روشن شدن ماشین خواهد شد و با توجه به تعبییه شده GPS در آن میتوان به صورت انلاین ، مکان ماشین رو توسط گوشی همراه رویت کرد و در صورت نیاز ماشین از راه دور به وسیله sms خاموش و یا روشن کرد