درایو موتور القایی سه فاز به روش DTC-SVM

امروزه درایو های الکتریکی نقش مهی را در فرآیندهای صنعتی و تجهییزات الکتریکی ایفا می کنند به گونه‌ای که کمتر فرآیند صنعتی را میتوان یافت که درآن از درایو الکتریکی استفاده نشده باشد. استفاده از درایوهای الکتریکی باعث صرفه جویی در مصرف انرژی و افزایش کارآیی و راندمان سیستم می‌گردد. از مزایای استفاده از درایوهای الکتریکی می‌توان به کنترل دقیق سرعت و گشتاور در محدوده وسیع، افزایش پاسخ دینامیکی سیستم، عملکرد در حالت‌های مختلف اشاره کرد.