درایور (LED )برای لامپهای ال ای دی

راه‌انداز لامپها وظیفه کنترل و تغذیه جریان ثابت برای این لامپها را بر عهده دارند. از ساختارهای مبدلهای Buck، Boost، Flyback و … برای این منظور استفاده شد. در این تحقیق یک ساختار مبدل راه‌انداز جدید برای لامپ ال ای دی ارائه و ساخته می‌شود به طوریکه تلفات کلیدزنی با استفاده از روش تشدید به حداقل خود برسد وراندمان مبدل حداکثر شود به این ترتیب عمر درایور به دلیل استرس کمتر به کلید قدرت آن علاوه بر راندمان بالا، افزایش می‌یابد. در ساختار ارائه شده از سلفهای تزویج شده در ساختار مبدل Buck استفاده شد و با استفاده از روش کلیدزنی در نقطه حداقل ولتاژ تشدید بین این سلفها و خازن پارازیتی خروجی MOSFET در مبدل، تلفات کلیدزنی به حداقل رسانده می‌شود. نشان داده می‌شود که به دلیل استفاده از سلفهای تزویج شده در ساختار جدید، پدیده تشدید به صورتی اتفاق می‌افتد که تلفات را می‌توان به مقدار زیاد کم کرد به این ترتیب راندمان افزایش می‌یابد. از طرف دیگر دمای کاریMOSFET به دلیل تلفات کمتر ناشی از کلیدزنی نسبت به مبدلهای معمول پایینتر خواهد بود که باعث افزایش عمر کارکرد آن و در نتیجه عمر کارکرد لامپ می‌شود.