داکت‌فن بنزینی ساینا

داکت‌فن‌ها از جمله پهپادهای عمودپرواز هستند که به علت محصور بودن ملخ، در برخورد با موانع، منهدم یا منحرف نخواهند شد. ساینا، اولین داکت‌فن بنزینی کشور است که نسبت به نمونه‌های مشابه الکتریکی، از مداومت پروازی بالاتر به همراه قابلیت حمل محموله‌های سنگین‌تر برخوردار است.