دالی حرفه ای دوربین های فیلمبرداری

قابلیت ها و خصوصیات بارز در نظر گرفته شده در انجام این طرح به شرح زیر می باشد:
۱-دارای مد های پیشرفته برای حرکت دوربین در حین کار (سیستم تغییر جهت چرخ ها).
۲-قابلیت بالا بردن فیلبردار همراه با تنظیم ارتفاع دوربین.
۳-دارای اتصالات استاندارد برای اتصال (mount) انواع دوربین و تجهیزات جانبی مانند Crane Arm، Jib و غیره.
۴-امکان تغییر مسیر حرکت عمودی دوربین به صورت غیر ناگهانی (Float mode).
۵-ظرفیت حمل بار های سنگین و جیب های بزرگ.
۶- امکان حرکت بروی ریل هایی با فاصله عرضی متفاوت
در حالت کلی اجزاء تشکیل دهنده این طرح شامل هفت بخش کلی می¬باشد که عبارت¬اند از:
۱- سیستم فرماندهی و Transmissionشامل
I. سیستم هندل
II. سیستم انتقال قدرت جلو و عقب
III. سیستم توزیع جلو و عقب
IV. سیستم دیفرانسیل
۲- سیستم چرخ¬ها
۳- سیستم بازو
۴- سیستم هیدرولیک
۵- سیستم زاویه هد دوربین
۶- شاسی دالی
۷- لوازم جانبی (Accesories)