دئودورانت 100%طبیعی

دئودورانت پودری آستوئن ساخته شده از مواد طبیعی و ترکیب مواد بر اساس اصول بوعلی صورت گرفته. کاربرد اصلی آن از بین بردن میکروب های ناشی از عرق و بدنبال آن رفع بوی بد بدن، پا، رفع سلولیت پوست، رفع تیرگی و عرق سوز و زائده های گوشتی در نواحی متعرق دارای بوی مطبوع که جایگزین بوی عرق خواهد شد و تاثیر آنی و بی ضرر بودن و کاربرد های مختلف محصول باعث محبوبیت آن شده. این محصول جایگزین مناسبی برای مام و دئودورانت های حاوی مواد شیمیایی مضر موجود در بازار میباشد