خودرو مسابقه‌ای فرمول یک دست‌ساز

خودرو مسابقه‌ای دست ساز با شاسی و بدنه جداگانه که نحوه ساخت آن آسان بوده و در عین حال کیفیت و سواری خوبی را به عنوان خودرو مسابقه ارائه می‌دهد.