خودروی الکتریکی دو سرنشین کوادرا (یوز)

خودروی تمام برقی و قابلیت شارژ با برق شهری، فضای پارک کم، عدم آلودگی هوا و صوتی.