خشک کن قابل حمل لباس

دستگاه دارای کاربرد خانگی است و قادر است به میزان ظرفیت ماشین‌های لباس‌شویی متعارف خانگی لباس شسته شده را در شرایط کاملا بهداشتی در مدت زمان (بطور متوسط) یک ساعت کاملا خشک نماید. البته برای شرایط ویژه دو دور جداگانه منبع حرارتی که فرایند خشک شدن را به نحو قابل توجهی تسریع می کند در نظر گرفته شده است.
از مزیت‌های نسبی این دستگاه قیمت ارزان، کم مصرف، وزن سبک، سهولت کاربری و … هستند. این دستگاه بصورت Modular ساخته شده و قابلیت شستشو و جابجایی آسان برای استفاده در مکان‌های کوناگون را نیز دارد.