خشک کن صنعتی با قابلیت استخراج ارز رمز

یکی از مشکلات ماینرها تولید گرمای زیاد است که میتوانیم آن را به صورت هدفمند در خشک کن های صنعتی استفاده کنیم
با یک تیر دو نشان بزنیم
۱ بیت کوین استخراج کنیم
۲ خشک کن ، انکباتور یا دستگاه جوجه کشی داشته باشیم