خدمات تست رهایش

تست رهایش که عموماً به منظور ارزیابی عملکرد ارابه‌های فرود هواپیما انجام می‌شود، از جمله تست‌های الزامی استانداردهای هوایی می‌باشد. این تیم با در اختیار داشتن اِستند و تجهیزات داده‌برداری انواع تست‌های استاندارد ارابه فرودهای Oleo و Leaf spring، آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی جذب انرژی، ضربه‌گیری، فنریت، جمع‌شوندگی و خستگی می‌باشد.