خانه های سبک برای اسکان موقت پس از بحران

اسکان در فضاى امن و مطلوب یکى از نیازهاى اولیه انسان امروز می باشد. پس از هر سانحه با خسارات و صدماتى که به زیستگاه هاى دائمى وارد می آید مردم سرپناه و مسکن خود را از دست می دهند و از آنجا که ساخت مسکن دائم براى بازماندگان، نیاز به صرف وقت و هزینه زیادى دارد، بحث اسکان موقت مطرح شده و جایگاه خاصى می یابد. کشور ایران با توجه به قرار داشتن در پهنه با خطر لرزه خیزی زیاد و داشتن آسیب پذیری بالا از مناطق در معرض ریسک بالا محسوب می گردد.بنابراین انجام پژوهش های لازم در این مورد و طراحی و ساخت الگوهای صنعتی و نیمه صنعتی از خانه های قابل استفاده در بحران از ضروریات به نظر می رسد. در اسکان موقت سرعت اجرا و امکان اجرا توسط افراد محلی از معیارهای مهم هستند. هر چقدر این اقامتگاه ها سبک وزن تر باشد؛ امکان انتقال، جابه جایی، اجرا و استفاده از آن نیز سریعتر و راحت تر خواهد بود. هدف اصلی در طرح این فناوری رسیدن به یک الگوی بومی برای خانه های موقت قابل حمل است. طبیعتا برای ایجاد قابلیت حمل سبک بودن، قابلیت باز و بسته شدن به آسانی و… از موارد مورد توجه هستند.