حسگر جبهه موج هارتمن

اندازه گیری فاز جبهه موج نور یکی از مهمترین روش‌های اپتیکی در ساخت ابزارالات دقیق اندازه گیری است. کابردی ترین ابزار اندازه گیری جبهه موج، حسگر شیک هارتمن است که به دلیل ساده‌گی و دقت بالا قابل استفاده در محیط های صنعتی می باشد. نوع دیگری از این حسگر به نام حسگر هارتمن با عنصر پراشی است که ایده استفاده از این روش برای ساخت ابزار اندازه‌گیری جبهه موج برای اولین با توسط این شرکت ارائه شده است. در این روش جبهه موج فرودی توسط المانهای پراشی بصورت لکه های کانونی نمونه برداری می شود، با اندازه گیری جا به جایی لکه های کانونی در صفحه می توان شکل جبهه موج را بدست آورد. مدلهای مختلفی از این نوع حسگر در شرایط مختلط قابل ارائه است. اولین مدل ارائه شده این حسگر HWS-DOE-AP۲۰ نام دارد که دقت ۲۰ نامتر با رزولوشن ۲۰×۲۰ در اندازه گیری جبهه موج دارد.
این دستگاه همچنین به صورت دستگاه آموزشی ایجاد و اندازه گیری ابیراهی هارتمن جهت آموزش ابیراهی های اپتیکی ازقبیل ابیراهی رنگی، کروی، آستیگماتیسم و کما قابل استفاده میباشد.