جداکننده مغناطیسی خشک

بسیاری از معادن سنگ آهن در مناطق خشک قرار دارند که با مشکل آب مواجه هستند. دستگاه های جدایش مغناطیسی خشک موجود در بازار قادر به فرآوری سنگ آهن درشت دانه هستند ولی به دلیل درشت دانه بودن کانسنگ و عدم درجه آزادی مناسب مگنتیت، کنسانتره تولیدی آنها دارای حداکثر عیار آهن ۵۵% است. درصورتیکه بخواهیم به عیار بیشتر از ۶۷% برسیم باید آسیاکنی کانسنگ انجام شود و دانه بندی کانسنگ به کمتر از ۱۰۰ میکرون کاهش یابد. ولی در این سایز ابعادی، دستگاه های جدایش مغناطیسی خشک موجود در بازار کارایی لازم را ندارد. فناوری پیشنهادی، دستگاه جدایش مغناطیسی خشک است که می تواند کانسنگ ریز دانه مگنتیت کوچکتر از ۱۰۰ میکرون را به کنسانتره با عیار آهن بیشتر از ۶۵% تبدیل نماید.