جداسازی قائم جداره با استفاده از روش‌های عددی

امروزه تمایل به استفاده از مخازن ذخیره فولادی استوانه‌ای روزمینی گسترش زیادی یافته است. مخازن ذخیره مایعات یکی از اجزای مهم شریان‌های حیاتی می‌باشند که نقشی اساسی در شبکه‌های آب‌رسانی و صنایع مختلف دارند.