جت پلاسمای سرد برای درمان سرطان

در سال¬های اخیر، پلاسمای سرد کاربردهای متنوعی در حوزه سلامت و درمان بیماری ها به ویژه سرطان، پیدا کرده است.