جاذب نانوساختارزئولیتی LTA جهت حذف گاز H2S

به منظور حذف ترکیبات H۲S از نانوجاذب زئولیتی LTA با مساحت سطح m۲/g ۵۴۲,۸۸ استفاده شد. غربال‌گر مولکولی LTA دارای کارایی بیش از ۹۰% در حذف ترکیبات H۲S بوده است. برای تهیه LTA از روش هیدروترمال که یک روش ارزان می‌باشد، استفاده شد. از جمله پیش‌ماده‌های مورد نیاز برای تهیه نانوجاذب زئولیتی LTA می توان به سدیم آلومینات، سدیم هیدروکسید و سدیم سیلیکات اشاره نمود. زئولیت LTA به دلیل مزایایی چون غیرسمی بودن، مساحت سطح بالا، پایداری حرارتی و مکانیکی بالا، کارایی مناسب ، قابلیت احیاء مجدد و هم‌چنین مقرون به صرفه بودن به عنوان جاذب مناسب برای حذف ترکیبات H۲S به کار می‌رود.