جاذب رطوبت Hierarchical zeolite MOR

به منظور حذف رطوبت موجود در جریان های گازی از نانوجاذب زئولیتی موردنیت با مساحت سطح m۲/g ۳۷۰ استفاده شد. غربال‌گر مولکولی مرودنیت دارای کارایی بیش از ۹۵% در حذف مقادیر بسیار کم رطوبت بوده است و توانسته است مقدار رطوبت موجود در گاز را به کمتر از ppm۳ برساند. برای تهیه جاذب از روش هیدروترمال که یک روش ارزان می‌باشد، استفاده شد. از جمله پیش‌ماده‌های مورد نیاز برای تهیه نانوجاذب زئولیتی موردنیت، سدیم آلومینات، سدیم هیدروکسید و سلیکاژل می‌باشد. زئولیت موردنیت به دلیل مزایایی چون غیرسمی بودن، مساحت سطح بالا، پایداری حرارتی و مکانیکی بالا، کارایی مناسب ، قابلیت احیاء مجدد و هم‌چنین مقرون به صرفه بودن و مقاومت در برابر گازهای خورنده به عنوان جاذب مناسب برای حذف رطوبت به کار می‌رود.