جاذب آنیون ها Porous Silicon

سیلیکون به علت خصوصیات الکتریکی، شیمیایی و مکانیکی بی نظیرش ماده ای مهم و موثر در پیشبرد انقلاب میکروالکترونیک به شمار می آید. اما سیلیکون به شکل کریستال حجمی محدودیت هایی دارد. از جمله، گاف انرژی غیر مستقیم سیلیکون مانع جذب و نشر نور مناسب می شود و به همین دلیل خصوصیات نوری ضعیفی دارد که استفاده از آن را در وسایل نشر کننده نور و اپتوالکترونیکی محدود می کند. سیلیکون متخلخل یکی از امید بخشترین مواد نانو متخلخل با مساحت سطح داخلی بزرگ می باشد که شیمی سطح چند بعدی را روی سطح تراشه فراهم میکند و یک ماده عالی برای ساخت وسایل نوری محسوب می شود که روش ساخت ساده ای دارد. نانو ساختارهای سیلیکونی به دلیل دارا بودن خواص منحصر به فرد از قبیل مساحت سطح بالا، نفوذ پذیری در برابر سیالات، قابلیت کنترل اندازه حفرات در زمان سنتز و قابلیت تغییر ویژگی های سطحی با استفاده از فرآیندهای مختلف اصلاح، کاربردهای متعددی در زمینه های علمی و صنعتی به ویژه در حوزه جداسازی جذبی، غشاها، فرآیند های کاتالیستی، سنسورها ، طراحی سل های خورشیدی، دارورسانی و … به خود جلب نموده اند.