تیغه پنتاگون

این محصول وارداتی بوده که توسط شرکت طراحان نوین سیستان و بلوچستان برای اولین بار در کشور از طریق مهندسی معکوس گردیده ساخته شده است. این محصول در برش کیسه های پلیمری کاربرد دارد. علت استفاده از این تیغه به این دلیل است که در پاکت های سیمان از کربنات کلسیم استفاده شده است که کار برش را سخت می نماید.عمر این تیغه در محصول خارجی یک ماه است و نمونه این شرکت 20 روز دوام دارد.