تیغه جدا کننده دو جداره عایق صوت و انرژی

نقطه ضعف بلوک های موجود یا از دید بالا تر صنعت ساختمان عدم رعایت استاندارد های خاص و یا به عبارت دیگر رعایت حداقل ها توسط سازنگان برخی مشکلات در جوامع مجتمع و آپارتمان نشینی ایجاد کرده است که توسط این محصول معایب دیوار های جدا کننده رفع و اصلاح گردیده است ، ویژگی این بلوک ها عایق صوت توسط دو روپوش پرلیتی تعبه شده و عایق انرژی با وجود لایه بتنی با مصالح EPS و ایجاد بتن سبک نسبتا پر مقاومت توانسته ایم ویژگی های مناسبی به محصول ارائه بدهیم. دیگر ویژگی این محصول که در تیراژ مد نظر می باشد بهم پیوستگی محصول در مقیاس بزرگ تر( دیوار ساختمان) بوده که در مواقع زلزله تخریب کامل و ریزش آور بر روی ساکنین اتفاق نیفتد.
این محصول جاگزین بلوک های سفالی و سیمانی خواهد بود که از ویژگی های خاصی برخوردار است. محصول فوق با تشابه ۹۰ درصدی این محصول در بازار فروش چین هر متر مربع ۱۳ دلار می باشد که اگر این محصول توسط این شرکت به تولید انبوه برسد قیمتی حدود۷,۵ دلار تولید و ۹ دلار قیمت فروش در هر متر مربع خواهد داشت.