تکثیر و انبوه سازی درخت انارشیطان(سمنگ)

انار ¬شیطان یکی از گونه‌¬های درختی بسیار با ارزش است که بر اساس تحقیقات انجام شده با توجه به ارزش منحصر به فرد اکولوژیکی، اقتصادی و دارویی آن می‌طلبد در راستای حفاظت از این منبع مهم ژنتیکی مدیریت لازم صورت گیرد. . (انار شیطان، سمنگ، پرپوک (نام علمی: (Tecomella undulata) گونه‌ای درخت کوچک از تیرهٔ پیچ‌اناریان است. این درختچه را با نام‌های محلی گل‌پرک، پرپوک، سمنگ، سونگ، حمید، فرفار و ساج بیابان هم می‌نامند. انار شیطان درختی بسیار مقاوم به خشکی، یخ‌زدگی و آتش‌سوزی است و برگ‌های آن خوراک دام است. چوب آن زیبا محکم بادوام است و برای ساختن قنداق تنفگهای دست‌ساز و برخی چوبهای جادو خاص کاربرد دارد و نیز برای لوازم ظریف نیز بکار می‌آید.