توپک اسفنجی رسوبگیر در مبدلهای حرارتی

در روش های قدیمی رسوب گیری از تجهیزات، نظیر اسید شویی و واترجت و … ، علاوه بر توقف فرآیند و صرف زمان و هزینه های زیاد جهت تمیزکاری تجهیز مورد نظر، آسیب های جدی و جبران ناپذیر ناشی از رسوب گیری با این روش ها سبب پیدایش روش های نوینی جهت انجام این عمل مهم گردید. توپک های ارتجاعی اسفنجی ، عمل رسوب گیری از مبدلهای حرارتی و آب شیرین کن ها و چیلرها و تصفیه کن ها و خطوط انتقال و تمامی تجهیزات نیروگاهی و پتروشیمی و پالایشگاهی که به نحوی با آب دریا کار می کنند را بدون ایجاد کوچکترین خللی در کار تجهیز مورد نظر و بدون نیاز به توقف فرآیند برای رسوب زدایی از تجهیزمورد نظر، به طور آنلاین و پیوسته انجام می دهد.