تونل ضدعفونی کننده دستگیره درب های ورودی

کرونا ویروس به طرق مختلف به بدن انسان ها وارده شده که منجر به اختلال در سلامتی عموم افراد نیز می شود. یکی از راههای انتقال ویروس مرموز
کرونا به بدن انسان از طریق تماس دستها با محیط آلوده نیز میباشد و زمانی که فرد در محیط بیرون قرار دارد دست خود را حتی بدون اینکه خود متوجه شود، چندین بار با محیط آلوده ارتباط میدهد و بعضی مواقع فراموش میکند دستانشان را ضد عفونی کنند بنابرین هدف ما ازطراحی تونل ضد عفونی کننده مخصوص درب ورودی اماکن مسکونی اداری، ورزشی این میباشد که وقتی فرد از محیط بیرون به
منظور ارتباط با افراد محیط داخل وارد میشود به هنگام باز کردن درب علاوه بر باز نمودن دستگیره درب ورودی، دستها به طور خودکار در
داخل تونل موردنظر ضد عفونی شده و بدون هرگونه تهدید از جانب ویروس به محیط داخل وارد میشود. این تونل با صرفه اقتصادی
عالی را میتوان بر روی انواع دربهایی که با تماس مستقیم دست باز میشوند اعم از دستگیرههای درب ورودی منازل مسکونی،
ادارات و… در جهت پیشگیری از انتقال کرونا ویروس و همچنین در امان ماندن افراد محیط داخل از تهدید کوید۱۹نصب کرد.