تولید کیف چرم طبیعی سه بعدی

ایده اصلی که قصد داریم به تولید انبوه برسانیم تولید کیف های مردانه و زنانه طبیعی بصورت طرح سه بعدی می باشد. این ایده و محصول تاکنون در ایران تولید نشده است. هدف از این ایده ارائه محصولی جدید و بروز جهت ایجاد بازار جدید در حوزه چرم طبیعی میباشد. با الهام گیری از اماکن تاریخی و توریستی این ایده به ذهن ما رسید که کیف های چرمی طبیعی شرکت را بصورت سه بعدی و استفاده شکل و شمایل اماکن تاریخی طراحی نماییم.