تولید چدن متخلخل با استفاده از فضاسازهای ماسه ای

چدن های دسته ای پر کاربرد از آلیاژهای مهندسی هستند که مهمترین مشکل استفاده از آن ها به سنگینی ارتباط پیدا می کند. در این فناوری، با استفاده از فضاسازهای ماسه ای امکان ایجاد تخلخل با اشکال مختلف درون چدن فراهم شده است. در روش ابداع شده، ابتدا فضاسازهای ماسه ای که به عنوان پر کننده فضای درون قالب ریختگی محسوب می شوند توسط ماسه چراغی و با استفاده از یک جعبه ماهیچه با اشکال مختلف تولید می شوند. سپس، درون قالب ریخته گری قرار می گیرند و مذاب ریزی در اطراف آن ها انجام می شود. پس از سرد شدن و انجماد، ماسه ها خارج و چدن متخلخل تولید می شود. سبک بودن چدن به عنوان یک آلیاژ آهنی پر اهمیت می تواند مهمترین دستاورد در این فناوری به شمار رود.