تولید پودر نانوبنتونیت

ذرات نانوبنتونیت به دلیل خاصیت تورم‌پذیری، استحکام بخشی و همچنین پایداری شیمیایی در حوزه‌های مختلف مثل محیط زیست، تصفیه آب، دارو، آرایشی و بهداشتی، بسته‌بندی مواد غذایی و افزودنی در کامپوزیت‌ها برای افزایش مقاومت حرارتی، شیمیایی و مکانیکی کاربرد دارند. خاک معدنی بنتونیت همواره ناخالصی‌هایی نظیر فلدسپار، کریستوبالیت، میکا، کربنات و سایر مواد را به همراه دارد که باعث کاهش کیفیت بنتونیت می‌شود، به همین دلیل تخلیص بنتونیت در فرآیند سنتز نانو ذرات بنتونیت بسیار حائز اهمیت است. این پروژه از دو بخش اصلی تشکیل شده‌است که در بخش اول به تخلیص بنتونیت به دو روش صنعتی و نیمه صنعتی پرداخته شده است و در بخش دوم به سنتز نانوذرات بنتونیت اشاره شده‌است.