تولید پره متحرک ردیف اول توربین ملی

پره های متحرک توربین های گازی از پیچیده ترین و مهم ترین اجزای توربین مخصوصا در قسمت داغ توربین به شمار می روند که در خطوط انتقال نفت و گاز نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند.