تولید پد و برچسب گیاهی برای ماسکهای تنفسی

استفاده از عصاره گونه های دارویی که خواص ضد ویروسی ترکیبات آنها بر ویروس های دستگاه تنفس در تحقیقات متعدد به اثبات رسیده است، در ماسکهای تنفسی می تواند در بهبود تنفس بیماران مبتلا به ویروس سرماخوردگی، آنفلوآنزا و غیره موثر باشد. به همین دلیل، محصول حاضر هم در ماسکهای N۹۵ و هم ماسک های ساده تنفسی قابل تعبیه بوده و می توان در شرایط کنونی بهترین بهره را از آن برد. استفاده از این محصول در درون ماسک، برای افراد بیمار و سالم همانند یک بخور گیاهی عمل کرده و به نظر می رسد که در تخفیف آثار ویروسی بخش فوقانی دستگاه تنفس اثرگذار باشد.