تولید و فرآوری کیتین و کیتوسان

سالیان متمادی است که پژوهشگران و متخصصان، تحقیقات خود را روی توسعه فناوری‌های زیستی و استخراج مواد با منشا طبیعی و زیست تخریب پذیر متمرکز کرده اند. کیتین یک بایوپلیمر (پلیمر زیستی) می باشد که ارزش اقتصادی بسیار بالا و کاربردهای متنوع و بیشماری دارد. محصولات متعددی نیز از کیتین مشتق می‌شوند که یکی از ارزشمندترین و شناخته شده ترین آن ها کیتوسان است. کیتین در حالت‌جامد دارای سه شکل متفاوت است که به‌صورت آلفا (α)، بتا (β) و گاما (γ) طبقه‌بندی می‌شود. درصد فراوانی α-کیتین در طبیعت از دو حالت β- و γ- کیتین بیشتر است. α-کیتین در دیواره سلولی قارچ‌ها و پوسته سخت‌پوستانی چون میگو و خرچنگ، -βکیتین از دیاتومه و بازوهای ماهی مرکب و -γ کیتین از اسکوئید ها استخراج می‌شوند. کیتوسان کاربردهای بیشماری در صنایع نساجی، غذایی، زیست پزشکی و مهندسی پزشکی، صنایع کاغذسازی، کشاورزی، تصفیه فاضلاب و مهندسی آب دارد.