تولید هیت سینک مجهز به فوم آلومینیومی

در سالهای اخیر مطالعات فراوانی بر روی تولید و بهینه سازی میزان انتقال حرارت در هست سینک های مورد استفاده در قطعات کامپیوتری شده است. استفاده از مواد PCM، به کارگیری سیستم های انتقال حرارت سریع و غیره می تواند بسیار مفید باشد. اما در طراحی های جدید، استفاده از فوم های فلزی برای بهبود انتقال حرارت مفید می باشد. در این فناوری، فوم آلومینیومی به روش متالورژی پودر با سلولهای باز تولید شده است و در فضای داخلی هیت سینک جای داده شده است که سبب بهبود میزان انتقال حرارت شده است.