تولید نوترکیب آنزیمD-LDH

تولید انبوه انزیم با هزینه ای بسیار کم و کاربرد در ساخت انواعی از کیت های آزمایشگاهی و طبی