تولید نخ بخیه جذبی از پروتئین شیر

در حال حاضر تنها چند کشور می توانند نخ بخیه قابل جذب را تولید کنند که از روده وامحا و اعشا گاو و گوسفند تولید می شود و قیمت بسیار بالایی دارند . ما در این طرح برای نخستین بار نخ بخیه را از پروتئین شیر تهیه نمودیم ، میدانیم که شیر و سایر فراورده های لبنی ترکیبات فراوانی هستند که بنا بر دلایلی فاسد شده ویا بعلت اتمام تاریخ مصرفشان بایستی با صرف هزینه های سرسام آور و با رعایت اصول زیست محیطی پاکسازی شود ولی بنده برای نخستین بار در ایران و جهان می توانم پروتئین موجود در شیر ( کازئین )و سایر فراورده های لبنی را جدا کرده و به کمک فناوری نانو و اثر القایی الکتریکی ، تبدیل به الیاف و سپس به نخ بخیه قابل جذب بنمایم