تولید نانونقاط کوانتومی کربنی

نقاط کوانتومی کربنی که اندازه آنها کمتر از ۱۰ نانومتر است، دارای خواص فیزیکوشیمیایی منحصر به فردی از جمله نورتابی پایدار و شدید، بی اثر شیمیایی و حلالیت در آب، زیست سازگاری و عدم سمیت است و کاربردهای بسیار متنوعی دارند که شامل: تجزیه نوری، ضد میکروب، تصویربرداری سلول، جوهر فلورسنت، تشخیص پزشکی، سنسورهای شیمیایی، بیوسنسور و منابع انرژی است. یکی از روش¬های مورد علاقه محققین برای تولید این نانو ذرات استفاده از سنتز هیدروترمال به روش سبز است. این روش کم هزینه و آسان است و در تولید آن از مواد طبیعی و محصولات جانبی صنایع به جای مواد شیمیایی استفاده می¬شود، از جمله: باکتری، پس ماند غذا، روغن سرخ کردنی سوخته و بافت گیاهی. پست بیوتیک¬ها (پالیده باکتری یا مایه رویی باکتری) از جمله موادی هستند که می¬توانند به عنوان ماده اولیه سنتز نقاط کوانتومی کربنی در روش هیدروترمال از آن¬ها استفاده کرد. در این مطالعه، نانو نقاط کوانتومی با خصوصیات ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی با استفاده از مایع رویی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (پست بیوتیک) که یک ماده بلا استفاده صنعتی است، سنتز گردید.