تولید نانوذرات فلز مس

نانوذرات مس فلزی با استفاده از روش مهندسی شده از ضایعات مس و همچنین باطله ها و محلول های دور ریز کارخانه مس تولید شده است.