تولید نانوذرات سیلیکا از سیلیس معدنی

ذرات نانو سیلیکا در بسیاری از حوضه ها از جمله سیستم های دارو رسانی، کاتالیزور، درمان زیستی، عکس برداری از موجود زنده، رنگ نگاری، حسگرها، زره های مایع و به عنوان پر کننده در مواد کامپوزیتی جایگاه خود را پیدا کرده است . علاوه بر TEOS برای تولید ذرات سیلیکا میتوان از محلول سیلیکات سدیم استفاده کرد. پوسته ی برنج، سبوس برنج، خاکستر تفاله و خاکستر نیمه سوخته ی کاه از جمله مواد دور ریختنی هستند که میتوانند در تولید محلول سیلیکات سدیم مورد استفاده قرار گیرند. ذرات سیلیکات سدیم توسط اسید ها مانند اسید هیدروکلرید به عنوان رسوب دهنده، از محلول سیلیکات سدیم رسوب میکنند. از دی اکسید کربن هم به عنوان رسوب دهنده میتوان استفاده کرد .در این فناوری از سیلیس معدنی با خلوص بالا به عنوان منبع تامین کننده ی سیلیس استفاده شده است. همچنین این پروژه از دو بخش اصلی تشکیل میشود که در بخش اول به موضوع تولید سیلیکات سدیم از سیلیس معدنی به روش صنعتی پرداخته شده است و در بخش دوم به تولید نانوذرات سیلیس از سدیم سیلیکات اشاره شده است.