تولید محصول امگا 3

محصول امگا ۳ یکی از شناخته شده ترین مکمل های دارویی و غذایی می باشد که متاسفانه در کشور ما کاملاً وارداتی بوده و کلیه برندهای داخلی موجود عمل کپسول و یا بسته بندی کردن آن را انجام می دهند. هدف از اجرای این پروژه ملی، ایجاد هاب متمرکز تولید مکمل های دارویی غذایی با پیشگامی امگا ۳ می باشد که مشابه این هاب نه تنها در خاورمیانه بلکه در جهان اسلام وجود ندارد. کلیه مکمل های دارویی مورد مصرف در جهان اسلام (چه برای مصرف انسانی و چه دامی) وارداتی هستند و اجرای این پروژه موقعیت ممتازی را جهت ورود به بازارهای منطقه فراهم می سازد. شایان ذکر است که امگا ۳ محصولی هایتک بوده و حاشیه سود آن بسیار بالاست. در حال حاضر قیمت هر کیلو کپسول امگا ۳ در بازار ایران بین یازده تا سی و پنج میلیون ریال است.