تولید فوم های فولادی آنیل شده

فوم های فولادی به دلیل داشتن ویژگیهای جالب توجه فیزیکی و مکانیکی میتوانند در بسیاری از کاربردهای مهندسی همانند قطعات خودرو، ضربه گیرها، عایق های صوت، کاتالسیت ها و دمپرهای امواج به کار برده شوند. در این فناوری، رفتار مکانیکی فوم های فولادی تولید شده به روش متالورژی پودر توسط انجام عملیات آنیل در دمای ۸۹۰ درجه سانتیگراد و به مدت ۱ ساعت بهبود پیدا کرد. انجام عملیات آنیل موجب از بین رفتن تنشهای پسماند درون قطعات فومی می شود و علاوه بر این ساختار پرلیت درشت در دیواره سلولها را نتیجه می دهد. بنابراین، قابلیت جذب انرژی فوم با انجام این عملیات بهبود می یابد.