تولید فوم منیزیمی تقویت شده با گرافن

فوم های فلزی دسته ای مواد پیشرفته هستند که به دلیل ویژگی های منحصر به فرد می توانند در بسیاری از کاربردهای صنعتی به کار برده شوند. در بین انواع گوناگون فوم های فلزی، فوم های منیزیمی به دلیل این که منیزیم سبک ترین فلزی است که می تواند در کاربردهای ساختاری و غیرساختاری به کار برده شود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این فناوری، فوم منیزیمی به روش متالورژی پودر و با استفاده از دانه های اوره به عنوان فضاساز تولید شد و با افزودن ذرات گرافن رفتار مکانیکی آن بهبود پیدا کرد.