تولید فوم آلومینیوم به روش ذوبی

فوم های آلومینیوم دسته ای جدید از مواد مهندسی هستند که کاربردهای متنوعی دارند و می توانند در بسیاری از صنایع به صورت موفقیت امیز به کار گرفته شوند. در این فناوری، فوم آلومینیوم به روش ذوبی و با استفاده از عامل حباب ساز تولید شد. در این روش، آلومینیویم توسط کوره مقاومتی ذوب و سپس پودر کربنات کلیسیم به عنوان عامل حباب ساز به مذاب تولید شده اضافه گردید و فرآیند هم زدن صورت گرفت. سپس، در اثر تجزیه عامل حباب ساز، گاز دی اکسید کربن تولید شد و منجر به ایجاد سلول ها (همان حفرات) درون الومینیوم مذاب گردید و سپس از انجماد فوم آلومینیوم تولید شد.
فوم آلومینیوم تولید شده دارای سلول های بسته است که توسط دیواره های ساخته شده از آلومینیوم احاطه شده اند. رفتار مکانیکی و فیزیکی جالب توجه فوم های آلومینیوم همانند سبک بودن، مقاومت به ضربه بالا، مقاومت به خوردگی خوب، رفتار حرارتی، صوتی و الکتریکی جالب موجب شده است که این فوم ها در صنایع گوناگون به کار برده شوند.