تولید فوم آلومینیوم با نمک طعام

در این فناوری، فوم آلومینیوم به روش متالورژی پودر و با استفاده از نمک طعام به عنوان فضا ساز تولید شد. ابتدا دانه های نمک طعام و پودر آلومینیوم به همراه پلی وینیل الکل به یکدیگر می چسبند و سپس، فشردن درون یک قالب و تف جوشی درون کوره صورت می گیرد. در نهایت، حل کردن دانه های نمک طعام درون آب مقطر منجر به تولید فوم های آلومینیوم می گردد. فوم های آلومینیوم ویژگی های جالب توجهی دارند و بنابراین می توانند در بسیاری از کاربردها به صورت موفقیت آمیز به کار گرفته شوند. داشتن ناحیه پلاتو نسبتاً طولانی از مهمترین ویژگی های مکانیکی آن هاست که مقاومت به ضربه بالا را تضمین می کند.